Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị một số vấn đề liên quan đến Dự án mở rộng QLA đoạn qua địa bàn tỉnhnhư sau: 
“Cử tri phản ánh hiện nay trong quá trình thi công mở rộng QL1A thuộc địa bàn thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định, nhất là đoạn đi qua địa phận phường Nhơn Thành không còn vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ đã gây không ít khó khăn cho các phương tiện lưu thông và không đảm bảo an toàn giao thông. Cử tri kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương có phương án khắc phục”.

Đại biểu /
địa phương
Bình Định
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 681/BGTVT-CQLXD ngày 19/01/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 19 tháng 01 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 681/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri  tỉnh Bình Định gửi đến Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề liên quan đến Dự án mở rộng QL1A đoạn qua địa bàn của tỉnh.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 681/BGTVT-CQLXD xem tại đây.