Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị với nội dung: 
“Cử tri phản ánh công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 hiện nay đã thi công xong, nhưng một số vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của một số hộ gia đình chưa được quan tâm giải quyết như: Cống thoát nước bên lề đường chảy vào đất thổ cư và nhà ở của người dân; việc đo đạc giải tỏa nhà ở, cây trồng đền bù chưa cụ thể, rõ ràng, bên cạnh đó có đoạn nắn tuyến khi di dời đường điện vắt ngang qua nhà ở chưa được đền bù di chuyển; không có hành lang an toàn giao thông gây nguy hiểm cho người đi bộ. Vì vậy, cử tri đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo đơn vị thi công kịp thời khắc phục những thiếu sót nêu trên và có phương án đền bù bổ sung cho các hộ gia đình ở khu vực trên theo quy định của pháp luật”.

Đại biểu /
địa phương
Đắk Nông
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 238/BGTVT-CQLXD ngày 8/01/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 8 tháng 01 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 238/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri  tỉnh Đắk Nông gửi đến Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề tại dự án nâng cấp Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh).
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 238/BGTVT-CQLXD xem tại đây.