Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị với nội dung:
“Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đến nay cơ bản đã thi công và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, ở một số vị trí khu dân cư qua địa phận huyện Bù Đăng và huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước lắp đặt mương thoát nước hình chữ V, có diện tích nhỏ, hẹp không thoát được nước khi mưa lớn, dẫn đến việc nước tràn qua mương thoát nước chảy vào nhà và đất rẫy của các hộ dân gây ngập úng và hư hại hoa màu. Mặt khác, việc lắp đặt mương thoát nước hình chữ V không có nắp đậy làm mất mỹ quan đô thị và rất nguy hiểm cho các hộ dân sinh sống trong khu vực này. Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kiểm tra, có hướng khắc phục và sửa chữa cho phù hợp”.

Đại biểu /
địa phương
Bình Phước
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 230/BGTVT-CQLXD ngày 8/01/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 8 tháng 01 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 230/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri  thành phố Hải Phòng gửi đến Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề tại dự án nâng cấp Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua tỉnh Bình Phước.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 230/BGTVT-CQLXD xem tại đây.