Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị với nội dung: 
“Đề nghị Nhà nước tăng kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng các dự án cầu, đường nhất là các dự án cao tốc vì nhiều tuyến đường tiến độ chậm, chất lượng thấp, mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng nên thường xảy ra tai nạn, gây thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân”

Đại biểu /
địa phương
Ninh Bình
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 46/BGTVT-CQLXD ngày 5/01/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 5 tháng 01 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 46/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị gửi đến Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề tiến độ và chất lượng các dự án cầu, đường nhất là các dự án cao tốc.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 46/BGTVT-CQLXD xem tại đây.