Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị với nội dung: 
“Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí, hạng mục còn lại của đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên; đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới”.

Đại biểu /
địa phương
Thái Nguyên
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 17493/BGTVT-CQLXD ngày 31/12/2015
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 17493/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi đến Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề về các hạng mục còn lại của dự án đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và tiến độ dự án tuyến cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 17493/BGTVT-CQLXD xem tại đây.