Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị với nội dung:

"Hiện nay, tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) từ Gia Lai đến giáp tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đơn vị thi công chưa hoàn thành việc đấu nối các đường dân sinh, trường học… giáp với đường Hồ Chí Minh, nên việc giao thông rất khó khăn và mất an toàn. Cử tri đề nghị Bộ chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương khắc phục tình trạng bất cập trên”.

Đại biểu /
địa phương
Gia Lai
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 16833/BGTVT-CQLXD ngày 18/12/2015
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 16833/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề về chất lượng, tiến độ thi công các công trình giao thông đang gây bức xúc trong nhân dân.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 16833/BGTVT-CQLXD xem tại đây.