Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Đại biểu Huỳnh Văn Tiếp (Đoàn ĐBQH Cần Thơ) kiến nghị:
“Việc nạo vét luồng Quan Chánh Bố để cho tàu có trọng tải 20.000 tấn vào sông Hậu là công trình trọng điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Được khởi công năm 2009 do thiếu kinh phí dừng lại và được khởi động lại vào năm 2014; Dự kiến thời gian hoàn thành vào cuối năm 2015. Cử tri ở Đồng bằng sông Cửu Long rất quan tâm. Bộ trưởng cho biết tiến độ thực hiện đến nay? Đầu năm 2016 tàu có trọng tải 20.000 tấn có vào được các cảng ở sông Hậu (Cảng Cần Thơ, Cảng Cái Cui) không?”.

Đại biểu /
địa phương
Huỳnh Văn Tiếp / Cần Thơ
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản Văn bản số 15545/BGTVT-CQLXD ngày 19/11/2015
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 15545/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của Đại biểu Huỳnh Văn Tiếp (Đoàn ĐBQH Cần Thơ) gửi đến Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII về ttiến độ thực hiện dự án nạo vét luồng Quan Chánh Bố để cho tàu có trọng tải 20.000 tấn vào sông Hậu.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 15545/BGTVT-CQLXD xem tại đây.