Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị với nội dung: 
Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban Quản lý dự án nâng cấp sân bay Pleiku khẩn trương sửa chữa đường Đinh Công Tráng, thành phố Pleiku, vì hiện nay tuyến đường này bị hư hỏng nặng do các xe tải vận chuyển vật liệu trong thời gian thi nâng cấp sân bay, ảnh hưởng kho khăn cho việc đi lại của người dân".

Đại biểu /
địa phương
Gia Lai
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 6972/BGTVT-CQLXD ngày 20/6/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 20 tháng 6 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 6972/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của  cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề liên quan đến việc sửa chữa đường Đinh Công Tráng, thành phố Pleiku do các xe tải vận chuyển vật liệu trong thời gian thi công nâng cấp sân bay Pleiku.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 6972/BGTVT-CQLXD xem tại đây.