Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Long An kiến nghị với nội dung: 
Nhiều cử tri có kiến nghị cần tăng cường kiểm tra các đơn vị thi công đường cao tốc, xem xét chất lượng thi công công trình đường Hồ Chí Minh qua Long An để đảm bảo đưa vào sử dụng lâu dài tránh trường hợp sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn đã xuống cấp, sửa chữa làm thiệt hại tài sản của nhà nước”.

Đại biểu /
địa phương
Long An
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 6983/BGTVT-CQLXD ngày 20/6/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 20 tháng 6 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 6983/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của  cử tri tỉnh Long An gửi đến Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề liên quan đến dự án đường Hồ Chí Minh qua Long An.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 6983/BGTVT-CQLXD xem tại đây.