Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị với nội dung: 
Cử tri kiến nghị sớm xây dựng tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để giảm bớt ùn tắc giao thông, góp phần phát triển nhanh kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại biểu /
địa phương
Đồng Tháp
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 6967/BGTVT-CQLXD ngày 20/6/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 20 tháng 6 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 6967/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của  cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi đến Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề liên quan đến việc sớm xây dựng tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 6967/BGTVT-CQLXD xem tại đây.