Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị với nội dung: 
“Kiến nghị xem xét, trình Chính phủ sớm giải quyết bồi thường, hỗ trợ công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km7+000 – Km14+000 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhất là đối với công trình hạ tầng cấp nước hiện nay đang rất bức xúc, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị”.

Đại biểu /
địa phương
Cần Thơ
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 7024/BGTVT-CQLXD ngày 21/6/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 21 tháng 6 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 7024/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của  cử tri thành phố Cần Thơ gửi đến Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km7+000 – Km14+000 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 7024/BGTVT-CQLXD xem tại đây.