Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị với nội dung: 
“Đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét lại việc lắp dải phân cách trên Quốc lộ 1A hiện nay. Một số nơi dải phân cách rất dài khi đi qua khu dân cư hai bên quốc lộ, gây khó khăn cho nhân dân lưu thông qua lại hai bên đường. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước ven quốc lộ không có, gây ngập úng khi mưa lớn dẫn đến tình trạng xuống cấp đường hư hỏng và ảnh hưởng đến nhà ở của nhân dân. Ngoài ra, qua các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri cho rằng kinh phí nâng cấp Quốc lộ 1A vẫn còn dư. Đề nghị Bộ cân đối và sử dụng kinh phí còn dư này để đầu tư chỉnh trang hành lang đường bộ tuyến Quốc lộ 1A qua các thị trấn đông dân cư”.​

Đại biểu /
địa phương
Bình Thuận
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 6950/BGTVT-CQLXD ngày 20/6/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 20 tháng 6 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 6950/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của  cử tri tỉnh Bình Thuận gửi đến Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề liên quan đến việc lắp đặt dải phân cách trên QL1A.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 6950/BGTVT-CQLXD xem tại đây.