Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị với nội dung: 
“Chỉ đạo chủ đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xem xét điều chỉnh thiết kế, xây dựng thêm các đường dân sinh, cống thoát nước qua đường cao tốc để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và không gây ngập úng khu dân cư phía tây đường cao tốc (đã kiến nghị nhiều lần song chưa được Bộ Giao thông vận tải quan tâm, giải quyết thỏa đáng)”.​

Đại biểu /
địa phương
Quảng Nam
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 6862/BGTVT-CQLXD ngày 17/6/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 17 tháng 6 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 6862/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của  cử tri tỉnh Quảng Nam gửi đến Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 6862/BGTVT-CQLXD xem tại đây.