Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị với nội dung: 
“Cử chi phản ánh, sau khi Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình hoàn thành, hệ thống hành lang giao thông nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, không bảo đảm an toàn: Hàng rào chắn một số nơi bị người dân phá bỏ, lề đường không được thông thoáng; hệ thống đường vuốt, đường ngang dân sinh không bảo đảm gây khó khăn cho việc đi lại và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề nghị Bộ GTVT kiểm tra toàn tuyến và có giải pháp khắc phục những vấn đề bất cập nêu trên”.

Đại biểu /
địa phương
Quảng Bình
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 6859/BGTVT-CQLXD ngày 17/6/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 17 tháng 6 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 6859/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của  cử tri tỉnh Quảng Bình gửi đến Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề liên quan đến các dự án xây dựng công trình giao thông.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 6859/BGTVT-CQLXD xem tại đây.