Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị với nội dung: 
“1. Đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) xây dựng hoàn trả công trình cấp nước cho sản xuất nông nghiệp xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong. Cử tri phản ánh khi thi công QL3 từ năm 2010 đã phá bỏ 800m kênh cứng của thôn Yên Vĩ. Đến nay, hơn 3ha đất nông nghiệp bị chia cắt không có nguồn nước để canh tác.
  2. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải triển khai làm đường vòng xuyến đoạn giao giữa Quốc lộ 18 và Quốc lộ 3”.

Đại biểu /
địa phương
Bắc Ninh
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 6795/BGTVT-CQLXD ngày 16/6/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 6795/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của  cử tri tỉnh Phú Thọ và tỉnh Tiền Giang gửi đến Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề liên quan đến các dự án xây dựng công trình giao thông.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 6795/BGTVT-CQLXD xem tại đây.