Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Phú Thọ và tỉnh Tiền Giang phản ánh: 
“Các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình giao thông đường bộ thường nhanh xuống cấp, chất lượng kém. Đề nghị Bộ GTVT giám sát chặt chẽ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các công trình giao thông đường bộ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi “rút ruột” công trình của các Nhà thầu và trong xử lý cần phải quy trách nhiệm đối với Nhà thầu và cơ quan giám sát, quản lý nghiệm thu công trình”.

Đại biểu /
địa phương
Phú Thọ, Tiền Giang
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 6780/BGTVT-CQLXD ngày 15/6/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 6780/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của  cử tri tỉnh Phú Thọ và tỉnh Tiền Giang gửi đến Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề liên quan đến các dự án xây dựng công trình giao thông.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 6780/BGTVT-CQLXD xem tại đây.