Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc phản ánh của Báo Thanh Niên về QL1A đoạn giao với TL636B thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Báo Thanh Niên
Ngày tháng 30/06/2014
Văn bản 7781/BGTVT-CQLXD
Nội dung trả lời

Báo Thanh Niên số ra Thứ Sáu ngày 27/6/2014 đăng bài "Mương sâu trên quốc lộ" phản ánh tình trạng mặt đường QL1 đoạn giao nhau với tỉnh lộ 636B và đường Ngô Gia Tự, phường Bình Định, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) bị hư hỏng, gây mất an toàn giao thông,
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Cục Quản lý đường bộ III tiến hành kiểm tra, có giảỉ pháp sửa chữa khắc phục hoàn thành trước ngày 30/6/2014 để đảm bảo an toàn giao thông.
Kết quả thực hiện gửi văn bản trả lời báo Thanh Niên và báo cáo Bộ GTVT trước ngày 02/7/2014 (qua Cục Quản lý XD & CL CTGT)