Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc phản ánh của Báo điện tử Tầm nhìn về việc đắp nền đường QL1A bằng đá tảng và rễ cây, Dự án mở rộng QL1 đoạn qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Báo Điện tử Tầm nhìn
Ngày tháng 01/07/2015
Văn bản 2079 /CQLXD-TH
Nội dung trả lời

Ngày 01/7/2015, Báo điện tử Tầm nhìn phản ánh “Đắp đất nền đường QL1A Bẳng đá tảng và rễ cây”, Dự án mở rộng QL1A đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Để đảm bảo chất lượng dự án, Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT đề nghị Ban QLDA4 như sau:

1. Khẩn trương kiểm tra thông tin phản ánh của Báo chí, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 6/7/2015 để xem xét, chỉ đạo nếu có.

2. Ban QLDA 4 tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo Tư vấn giám sát thực hiện nghiêm túc công tác giám sát chất lượng trong quá trình thi công các hạng mục công trình. Nghiêm cấm sử dụng vật liệu không đảm bảo chất lượng trong công trình, hoặc nghiệm thu hạng mục không đảm bảo yêu cầu kỹ thuât, trường họp không đảm bảo phải thay thế ngay và thực hiện bằng kinh phí của Nhà thầu.

3. Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc để xảy ra thực hiện thi công, nghiệm thu hạng mục công trình của dự án không đảm bảo chất lượng. Căn cứ nội dung trên, đề nghị Ban QLDA 4 khẩn trương kiểm tra, xử lý nếu có và báo cáo Bộ GTVT xem xét, chỉ đạo/.