Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc kiểm tra, xử lý thông tin về hư hỏng trên Quốc lộ 27 tỉnh Lâm Đồng trong thời gian bảo hành công trình.

Báo Thanh niên online
Ngày tháng 27/7/2015
Văn bản 9760/BGTVT-CQLXD
Nội dung trả lời

Báo Thanh niên online ngày 26/7/2015 có bài viết " Quốc lộ mới làm đã hỏng" phản ánh Quốc lộ 27 đoạn Km174+00-Km 206+523 trên địa phận tỉnh Lâm Đồng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban QLDA8 quản lý thực hiện dự án mới kết thúc thời gian bảo hành tháng 4 năm 2015( gói thầu số 1, số 2)  "đã xuất hiện rất nhiều ổ gà, thậm chí có cả ổ voi và mặt đường nhiều chỗ bị rạn nứt, bị “vá lên vá xuống” trông rất nham nhở. Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 (đơn vị quản lý QL27), thuộc Cục Quản lý đường bộ IV, cho biết: “Các gói thầu số 1, 2 đã kết thúc thời gian bảo hành trong tháng 4.2015, nhưng trên tuyến tại các vị trí nhà thầu sửa chữa hư hỏng mặt đường (sửa liên tục trong nhiều năm qua) đang còn trách nhiệm bảo hành và hiện phát sinh hư hỏng, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Cụ thể có hàng chục vị trí xuất hiện ổ gà sâu hơn 5 cm và mặt đường có nhiều vị trí rạn nứt lớn...”.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

1. Chỉ đạo Ban QLDA8 khẩn trương kiểm tra hiện trường, yêu cầu các nhà thầu sửa chữa triệt để các vị trí sình lún, hư hỏng mặt đường trên tuyến; xử lý đối với các nhà thầu không thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định, báo cáo Bộ trước ngày 30/8/2015.

2. Có văn bản trả lời Báo Thanh niên theo quy định./.