Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc xử lý hằn lún vết bánh xe mặt đường dự án QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức BOT.

Báo Tuổi trẻ, Lao Động
Ngày tháng 26/3/2015
Văn bản 28 /CĐ-BGTVT
Nội dung trả lời

Ngày 24/3/2015, trên báo điện tử Tuoitre.vn có bài viết “đường 5.500 tỷ đồng mới làm xong đã lún”, báo điện tử Laodong.com.vn có bài viết “QL1A mở rộng: Hàng chục Km đường lún, hằn bánh xe đang chờ khắc phục”  trong đó phản ánh Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức BOT mới đưa vào sử dụng hơn 1 năm đang bị lún, hằn vệt bánh xe…. Để đảm bảo êm thuận, an toàn trong quá trình khai thác và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dự án, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nêu trên một số nội dung sau:

1. Tổng cục ĐBVN, Ban QLDA 6 và Cienco4 khẩn trương phối hợp kiểm tra các vị trí bị hằn lún như phản ánh của các báo nêu trên và kiểm tra trên toàn bộ dự án, đồng thời yêu cầu Cienco4 xử lý cào bóc thay thế ngay phạm vi mặt đường bị lún sâu trên 2,5cm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật dự án và chịu trách nhiệm về kinh phí thực hiện.

2. Yêu cầu Ban QLDA 6 thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện xử lý hằn lún mặt đường của Cienco4 đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu.

3. Giao Tổng cục ĐBVN chịu trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành công tác xử lý hằn lún mặt đường của Cienco4 đảm bảo êm thuận, an toàn trong quá trình khai thác; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT để quản lý, theo dõi.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Tổng cục ĐBVN, Ban QLDA 6 và Cienco4 khẩn trương thực hiện./.