Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc phản ánh của Báo chí về việc chất lượng thi công dự án mở rộng QL1A đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Báo Thoiviet.com.vn
Ngày tháng 06/11/2014
Văn bản 2936/CQLXD-TH
Nội dung trả lời

Hiện nay có rất nhiều trang báo điện tử có bài viết phản ánh về chất lượng thi công các dự án mở rộng QL1 đoạn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh như: Báo thoiviet.com.vn có bài “Thi công QL1A: Xuất hiện nhiều điểm vá ở lớp bê tông báo giadinhonline.vn có bài “Hà Tình: Mới chạy thử quốc lộ 1A đã hư hỏng”,...
Để đảm bảo chất lượng công trình, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT đề nghị các Ban QLDA, Sở GTVT và Nhà đầu tư trên thực hiện một số nội dung sau:
1.    Kiếm tra, rà soát ngay các thông tin như báo chí đã nêu, báo cáo về Cục QLXD&CL CTGT trước ngày 15/11/2014; đồng thời kiểm tra trên toàn bộ dự án do đơn vị mình quản lý đế kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại về chất lượng (nếu có) và xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm về thi công không đảm bảo chất lượng công trình.
2.    Chỉ đạo các đơn vị Tư vấn giám sát, Nhà thầu tuyệt đối tuân thủ trình tự thi công các hạng mục theo quy định, không được vì lý do người dân cản trở như báo nêu hay bất kỳ lý do gì đế bỏ bớt các công đoạn thi công làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.
3.    Các dự án đang trong giai đoạn thi công thảm bê tông nhựa, đây là hạng mục đòi hòi về kỹ thuật, chất lượng đặc biệt cao. Để nghị các Lãnh đạo của Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tư vấn giám sát và Nhà đầu tư cần phải tăng cường công tác kiếm tra, giám sát hơn nữa trong thi công (kiểm tra từ vật liệu nguồn, vật liệu tập kết tại bãi chứa, phòng thí nghiệm, trạm trộn, thiết bị thi công thảm...).
Căn cứ nội dung trên, đề nghị các Chủ đầu tư, Ban QLDA và Nhà đầu tư khân trương thực hiện./.