Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc phản ánh của Báo điện tử Giao thông vận tải về tình trạng mặt đường BTN trên cầu Kiền nối huyện Thủy Nguyên với An Dương, Hải Phòng, trên QL10.

Báo Giao thông vận tải
Ngày tháng 26/09/2014
Văn bản 2503 /CQLXD-SB1
Nội dung trả lời

Ngày 23/9/201, Báo điện tử Giao thông vận tải (địa chỉ: http://giaothongvantai.com.vn) phản ánh tình trạng mặt đường BTN trên cầu Kiền (nối huyện Thủy Nguyên với An Dương, Hải Phòng, trên QL10) hiện đã xuống cấp, xuất hiện một số vị trí bong bật, hằn lún vệt bánh xe, ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông, Cục QLXD & CL CTGT đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam thực hiện một số nội dung như sau:
1.    Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra tình trạng mặt đường BTN trên cầu Kiền theo nội dung phản ánh nêu trên của Báo điện tử Giao thông vận tải.
2.    Trong trường hợp tình trạng hư hỏng mặt đường BTN ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng kịp thời có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông như bố trí biến báo, biển hạn chế tốc độ (nếu cần),..., đồng thời có kế hoạch khắc phục, sửa chữa mặt đường BTN, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Đe nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện và có văn bản báo cáo Bộ GTVT trước ngày 1/10/2014./.