Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc phản ánh của Báo danviet.vn về việc Dự án nâng cấp QL1A đoạn TP Đông Hà - thị xã Quảng Trị theo hình thức BOT mới đưa vào khai thác sử dụng sau 1 tháng đã hư hỏng.

Báo Danviet.vn
Ngày tháng 10/09/2014
Văn bản 2321 /CQLXD-TH
Nội dung trả lời

Ngày 10/9/2014, Báo danviet.vn có bài phản ánh “Sau gần 6 năm ì ạch xây dựng,, ngày 01/7/2014, đoạn Quốc lộ 1A từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) dài 1.3,7km đã chính thức đưa vào hoạt động. Vậy nhưng chỉ sau 1 tháng, đoạn đường này đã hư hỏng, ngụy cơ tai nạn giao thông cao”. Sau khi xem xét, Cục Quản lý XD&CL GTGT đề nghị Ban QLDA 4 và Nhà đầư tư:
1. Khẩn trương kiểm tra ngay thông tin phản ánh trên Báo danviet.vn; đánh giá nguyên nhân và có giải pháp khắc phục sửa chữa ngay những vị trí hư hỏng mặt đường, hằn lún vệt xe,... đảm bảo giao thông êm thuận và an toàn trong quá trình sử dụng, khai thác tuyến đường.
2. Khẩn trương hoàn thành các nội dung Cục Quản lý XD&CL CTGT đã có ý kiến tại Văn bản số 965/CQLXD-TH ngày 13/8/2014 về việc thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.
3. Trường họp Nhà đầu tư không khắc phục sửa chữa kịp thời, không đảm bảo cảc điều kiện về an toàn giao thông trong quá trình khai thác, Cục Quản lý XD&CL CTGT xem xét, báo cáo Bộ GTVT yêu cầu dừng thu phí theo các điều khoản Nhà đầu tư đã cam kết trong Họp đồng dự án; Ban QLDA 4 có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện của Nhà đầu tư về Bộ GTVT để quản lý, theo dõi.
Căn cứ nội dung trên, đề nghị Ban QLDA 4 và Nhà đầu tư khẩn trương thực hiện.