Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc phản ánh của Báo Vietnamplus.vn (TTXVN) về việc thi công QL1A làm nứt hỏng hàng chục nhà dân, đoạn qua địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Báo Vietnamplus.vn
Ngày tháng 09/09/2014
Văn bản 2297/CQLXD-TH
Nội dung trả lời

Ngày 06/9/2014, Báo Vietnamplus.vn (TTXVN) có bài phản ánh “Dự án QL1A đoạn Nam tuyến tránh TP Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, Nhà thầu đã cho nổ mìn khai thác đá làm nền đường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và khiến hàng chục ngôi nhà của các hộ dân tại khu tái định cư ở thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị nứt nẻ, hư hỏng”. Để đảm bảo các công trình xây dựng của người dân không bị ảnh hưởng khi thi công dự án, Cục Quản lý XD&CL CTGT đề nghị Ban QLDA An toàn giao thông như sau:
1. Khẩn trưong kiểm tra ngay biện pháp thi công hút giao Đèo Con (đoạn Km587+400 - Km588+800) bằng phưong pháp nổ mìn, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông của Nhà thầự qua địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trường hợp biện pháp thi công bằng phưong pháp nổ mìn không đảm bảo an toàn cho dân cư sông lân cận, Ban QLDA An toàn giao thông khân trương xem xét điêu chỉnh biện pháp thi công cho phù họp.
2. Chỉ đạo Tư vấri giám sát, Nhà thầu trước khi thực hiện thi công vật liệu nổ phải thực hiện đầy đủ các thủ tục liến quan đảm bảo theo quy định của dự án; phối họp với các cơ quan chức năng của địa phương để đảm bảo công tác thi công vật liệu nổ tuyệt đối an toàn và không làm ảnh hưởng đến công trình xây dựng của người-dân sống hai bên tuyến đường.
3. Trường họp Nhà thầu không nghiêm túc thực hiện, đề nghị Ban QLDA An toàn giao thông đình chỉ thi công ngay để khắc phục trước khi triên khai các công việc tiếp theo.
Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Ban QLDA An toàn giao thông khẩn trương thực hiện và có văn, bản báo cáo Bộ GTVT (qua Cục Quản lý XD&CL CTGT) trước 13/9/2014 để quản lý, theo dõi./.