Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc thông tin phản ánh về dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông của báo Thanh tra.

Báo Thanh tra điện tử
Ngày tháng 20/08/2014
Văn bản 2124 /CQLXD-SB2
Nội dung trả lời

Báo Thanh tra điện tử ngày 19/8/2014 có bài viết "Khốn khổ vì Quốc ỈỘ14" phản ánh về việc công tác thi công dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông không có thiết bị tưới nước gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân 2 bên tuyến (đoạn qua xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) và gây nứt vỡ, hư hỏng nhà cửa của một số hộ dân (đoạn qua xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil). Cục QLXD & CLCTGT có y kiến như sau:
1. Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh, Công ty TNHH ĐTXD-LĐ công trình Toàn Mỹ 14 (Doanh nghiệp dự án BOT) chỉ đạo Nhà thầu, TVGS khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:
- Bổ sung đầy đủ thiết bị tưới nước và thường xuyên thực hiện công tác tưới nước chống bụi trên các đoạn tuyến đang triến khai thi công.
- Thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo VSMT trên đoạn tuýến đang thi công, đặc biệt đối với các đoạn tuyến đi qua khu dân cư (phải thường xuyên có xe tưới nước, thu dọn vật liệu rơi vãi, ...).
- Thường xuyên kiếm tra, sửa chữa kịp thời các vị trí mặt đường cũ bị hư hỏng đế đảm bảo êm thuận và ATGT trên tuyến.
2. Công ty TNHH ĐTXD-LĐ công trình Toàn Mỹ 14 có trách nhiệm:
- Chỉ đạo Nhà thầu thi công đoạn qua xã Đắlc Gằn, huyện Đắk Mil (Công ty TNHH Lâm Phong) khấn trương thực hiện đền bù, sửa chữa hư hỏng nhà cửa cho các hộ dân 2 bên tuyến do việc thi công của nhà thầu gây ra.
- Chỉ đạo Nhà thầu, TVGS triển khai thi công tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và quy trình thi công nghiệm thu hiện hành.
- Chỉ đạo Tư vấn thiết kế phối họp với Nhà thầu, TVGS rà soát, kiểm tra hiện trường đối chiếu với hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật dự án nghiên cứu, điều chỉnh biện pháp thi công (nếu được) đế phù hợp với thực tế hiện trường, giảm thiếu ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân 2 bên tuyến.
Cục QLXD & CL CTGT đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.