Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc thông tin phản ánh vê dự án xây dụng đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên của báo Công an nhân dân.

Báo Công an nhân dân điện tử
Ngày tháng 20/08/2014
Văn bản 2123/CQLXD-SB2
Nội dung trả lời

Báo Công an nhân dân điện tử ngày 19/8/2014 có bài viết: Thi công ì ạch, Quôc lộ 14 "nát như tương" phản ánh về việc công tác thi công dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên khiến tuyến đường xuống cấp trầm trọng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân 2 bên tuyến. Cục QLXD & CLCTGT đề nghị Chủ đầu tư, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh, Nhà đầu tư các dự án BOT xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên chỉ đạo Nhà thầu, TVGS khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:
- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa kịp thời các vị trí mặt đường cũ bị hư hỏng đế đảm bảo êm thuận và ATGT trên tuyến.
- Thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo ATGT trên tuyến theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 5955/BGTVT-KCHT ngày 24/6/2013; đồng thời yêu cầu nhà thầu bố sung, thay thế các cọc tiêu không đúng quy cách theo quy định, bị đố gãy; bố sung đầy đủ biến báo, đèn tín hiệu vào ban đêm, có người điều khiến giao thông trên tuyến,...
- Thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo VSMT trên đoạn tuyến đang thi công, đặc biệt đối với các đoạn tuyến đi qua khu dân cư (phải thường xuyên có xe tưới nước, thu dọn vật liệu rơi vãi,...).
Cục QLXD & CL CTGT đề nghị các đon vị liên quan khẩn trương thực hiện./.