Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc trả lời thông tin phản ánh về QL14 của báo Giáo dục Việt Nam.

Báo Báo Giáo dục Việt Nam
Ngày tháng 29/05/2014
Văn bản 1255 /CQLXD-SB2
Nội dung trả lời

Báo Giáo dục Việt Nam (báo điện tử) ngày 29/5/2014 có bài viết "Có dấu hiệu lừa đảo, bán thầu ở Công ty Sông Hồng 36" phản ánh về việc nhà thầu Tống công ty CP Sông Hồng (nhà thầu được Bộ GTVT chỉ định thầu) không trực tiếp thi công gói thầu số 9 - Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, mà tự ý giao cho Công ty cổ phần Sông Hồng 36 thực hiện khi chưa được chấp thuận của Bộ GTVT, để sau đó Công ty CP Sông Hồng 36 lại giao cho Công ty CP ĐTXD và khai thác mỏ Tân Việt Bắc thực hiện gói thầu này.
Cục QLXD & CLCTGT đề nghị Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, kiếm tra các thông tin được Báo Giáo dục Việt Nam phản ánh nêu trên, có văn bản báo cáo Bộ GTVT, đề xuất phương án xử lý vi phạm đối với nhà thầu nêu trên; đồng thời trả lời cho báo Giáo dục Việt Nam.
Cục QLXD & CL CTGT đề nghị Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện./.