Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc thông tin phản ánh về dự án BOT QL14 (Km817 - Km887) của báo Giao thông vârptải điện tử.

Báo Giao thông vận tải
Ngày tháng 28/5/2014
Văn bản 1246/CQLXD-SB2
Nội dung trả lời

Báo Giao thông vận tải điện tử ngày 27/5/2014 có bài viết "Dự án BOT QL14 qua Đắk Nông: Chất lượng công trình chưa đảm bảo" phản ánh về việc công tác thi công nền đường, móng CPĐD, mặt đường BTN và công tác đảm bảo ATGT, an toàn lao động đối với dự án BOT xây dựng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Km817 - Km887, tỉnh Đắlc Nông do Nhà đầu tư Công ty CP tập đoàn Đức Long thực hiện có nhiều sai phạm, chất lượng công trình chưa đảm bảo yêu cầu. Cục QLXD & CLCTGT đề nghị Sở GTVT Đắlc Nông thực hiện một số nội dung sau:
1.    Báo cáo tổng thể về tình hình thực hiện dự án BOT xây dựng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Km817 - Km887, tỉnh Đắk Nông do Nhà đầu tư Công ty CP tập đoàn Đức Long thực hiện và UBND tỉnh Đắk Nông là Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Sở GTVT Đắk Nông là đại diện CQNNCTQ).
2. Yêu cầu Nhà đầu tư chỉ đạo Nhà thầu khẩn trương xử lý triệt để đổi với các vị trí thi công nền đường, móng CPĐD, mặt đường BTN không đảm bảo chất lượng, đồng thời có văn bản báo cáo Bộ GTVT; chỉ đạo Nhà thầu thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo ATGT, an toàn lao động, VSMT,... theo quy định hiện hành.
3. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý chất lượng công trình, đảm bảo ATGT, an toàn lao động, VSMT,... đối với các dự án BOT được quy định tại Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ.
Cục QLXD & CL CTGT đề nghị Sở GTVT Đắk Nông khẩn trương thực hiện./.