Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc trả lời thông tin phản ánh về QL14 của báo Pháp luật Việt Nam.

Báo Pháp luật Việt Nam
Ngày tháng 15/05/2015
Văn bản 1126 /CQLXD-SB2
Nội dung trả lời

Báo Pháp luật Việt Nam ngày 15/5/2014 có bài viết "Nghi vấn bán thầu, làm dối  trên QL14: Nhà thầu thiếu năng lực sao chưa bị "trảm"?" phản ánh về việc nhà thầu Tổng công ty CP Sông Hồng không triển khai thi công từ 26/3 - 10/4/214 ("nằm bất động"), đồng thời "có biếu hiện bản thầu" và một số nhà thầu chậm trễ, yếu kém năng lực chưa bị xử lý...

Cục QLXD & CLCTGT đề nghị Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, kiểm tra các thông tin được phản ánh nêu trên, có văn bản báo cáo Bộ GTVT, đồng thời trả lời cho báo Pháp luật Việt Nam.

Cục QLXD & CL CTGT đề nghị Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện.