Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Phản ánh của Báo điện tử Dân trí về việc thi công hầm đường bộ quốc gia bằng nguồn đất, cát trái phép.

Báo Điện tử Dân trí
Ngày tháng 21/03/2014
Văn bản 595/CQLXD-SB1
Nội dung trả lời

Ngày 20/3/2013, Báo điện tử Dân trí (địa chỉ: dantri.com.vn) phản ánh việc thi công hầm đường bộ quốc gia (hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia) bằng nguồn đất, cát trái phép, không rõ nguồn gốc. Đe có cơ sở báo cáo Bộ GTVT xem xét, phối họp với ƯBND tỉnh xử lý các vấn đề liên quan, Cục QLXD&CL CTGT đề nghị Ban QLDA4, Nhà đầu tư - Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT thực hiện một số nội dung sau:
1. Ban QLDA4, Nhà đầu tư, TVGS khẩn trương có báo cáo cụ thế về các nội dung phản ánh của Báo điện tử Dân trí tại bài báo nêu trên.
2. Yêu cầu Ban QLDA4, TVGS và các đơn vị liên quan rà soát, kiếm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn vật liệu đầu vào của các dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (vị trí mỏ, trữ lượng, chất lượng ...) phải đảm bảo yêu cẩu tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án. Trường họp các vật liệu đưa đến công trình không đảm bảo, kiên quyết loại bỏ ra khỏi công trường.
Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khấn trương thực hiện và có văn bản báo cáo Bộ GTVT (qua Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông) trước ngày 30/3/2014 để Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ GTVT xem xét, quyết định./.