Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Phản ánh của báo điện tử Dân Việt về việc hư hỏng QL1A đoạn Tp. Đông Hà - Thị xã Quảng Trị.

Báo Điện tử Dân Việt
Ngày tháng 24/09/2014
Văn bản 11982 /BGTVT-CQLXD
Nội dung trả lời

Báo điện tử Dân Việt ngày 10/9/2014 có bài viết với tiêu đề “Quốc lộ 1A đoạn Tp. Đông Hà - Thị xã Quảng Trị: Làm 6 năm, dùng 1 tháng đã hỏng” phản ánh trên QL1A đường Đông Hà - thị xã Quảng Trị, nhiều chỗ lún sâu tới 10cm, gây nguy cơ tai nạn giao thông. Để khắc phục tình trạng này, Bộ GTVT yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh (nhà đầu tư), Ban QLDA 4 thực hiện ngay một số công việc sau:
1. Kiểm tra, khảo sát toàn bộ tình trạng mặt đường của dự án; trường hợp mặt đường bị hằn lún như như báo Dân Việt phản ánh, yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện kiểm định kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và giải pháp xử lý triệt để, đồng thời khắc phục ngay các vị trí bị lún, đảm bảo an toàn giao thông và yêu càu dự án.
2. Ban QLDA 4 kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của Nhà đầu tư, nếu Nhà đầu tư không thực hiện, xem xét đề xuất tạm dừng thu phí; báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát và kế hoạch khắc phục của Nhà đầu tư về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục QLXD&CL CTGT) trước ngày 30/9/2014 để quản lý, theo dõi./.