Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc bất cập gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

 

Báo Điện tử Infonet.vn
Ngày tháng 29/08/2014
Văn bản 10861 /BGTVT-CQLXD
Nội dung trả lời

Báo điện tử Infonet.vn ngày 26/8/2014 có bài viết với tiêu đề “Hé lộ những bất cập “chết người ” trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai” phản ánh về những bật cập chưa khắc phục, gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Để khắc phục tình trạng này, Bộ GTVT yêu cầu VEC (chủ đầu tư) thực hiện ngay một số công việc sau:
1.    Về hệ thống an toàn giao thông trên tuyến:
Chỉ đạo Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công khắc phục ngay các tồn tại đã nêu trên báo Infonet.vn ngày 26/8/2014 và các kiến nghị của Cục CSGT đường bộ, đường sắt (C67) tại vãn bản số 2755/C61-C67 ngày 03/7/2014; đồng thời kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thông an toàn giao thông trên tuyến để kịp thời bổ sung hoàn thiện theo quy định, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình đưa vào khai thác sử dụng, đặt biệt tránh để người dân và gia súc đi vào đường cao tốc.
2.    Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại các văn bản số 9879/BGTVT-CQLXI) ngày 12/8/2014 và số 10495/BGTVT-CQLXD ngày 22/8/2014 yêu cầu xử lý các tồn tại của hệ thống hầm chui dân sinh, sạt lở mái ta luy nền đường và có giải pháp gia cố bảo vệ mái ta luy nền đường dự án.
3.    Kiểm tra toàn bộ mặt đường các vị trí cầu và đường hai đầu cầu tại Km60, Km61 (cầu Bãi Bằng), Km63 (cầu Lũng Thường), Kml96 (cầu Khe Cạn) bị lún cục bộ như báo Infonet.vn đã nêu và các vị trí khác trên tuyến (nếu có); yêu cầu TVGS, Tư vấn kiểm định kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và giải pháp xử lý triệt để, đồng thời yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục ngay các vị trí bị lún cục bộ (nếu có).
Căn cứ nội dung trên, yêu cầu VEC chỉ đạo các bên liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành trước ngày 05/9/2014 (trừ nội dung Bộ GTVT đã chỉ đạo tại văn bản số 9879/ BGTVT-CQLXD ngày 12/8/20 14 và số 10495/BGTVT-CQLXD ngày 22/8/2014), kết quả thực hiện báo cáo về Bộ GTVT (qua Cục QLXD&CL CTGT) để quản lý theo dõi./.