Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Về việc thi công QL1A làm nứt hơn 130 nhà dân, đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Báo Danviet.vn
Ngày tháng 19/8/2014
Văn bản 100268 /BGTVT-CQLXD
Nội dung trả lời

Ngày 17/8/2014, Báo danviet.vn có bài phản ảnh “Thừa Thiên Huế: Thi công đường làm nứt hơn 130 nhà dân” do việc thi công dự án mở rộng QL1A (qua địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (ƯBND tỉnh Thừa Thiên Huế là Cơ quan Quản lý nhà nước có thẩm quyền). Để đảm bảo các công trình xây dựng của người dân không bị ảnh hưởng khi thi công dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Nhà đầu tư dự án:

Phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị Bảo hiểm công trình, Tư vấn khảo sát kiểm tra, rà soát, lập biên bản thống nhất với từng hộ dân có công trình xây dựng bị ảnh hưởng khi thi công dự án, làm cơ sở xem xét, đánh giá và giải quyết thỏa đáng việc đền bù hỗ trợ dứt điểm và đúng quy định của pháp luật.
Chỉ đạo TVTK, TVGS, Nhà thầu thi công nghiên cứu điều chỉnh biện pháp thi công lu lèn nền, móng đường, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dự án và không làm ảnh hưởng đến công trình xây dựng của người dân sống hai bên tuyến đường.
Đề nghị ƯBND tính Thừa Thiên Huế quan tâm chỉ đạo, giải quyết.