Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chi tiết trả lời báo chí


Nội dung phản ánh

Phản ánh tình hình thi công đường QL1 đoạn từ thành phố Tuy Hòa đi thị xã Sông Cầu không đúng qui định, gây mất an toàn giao thông và khó khăn cho các hộ dân sinh sống hai bên đường

Báo Người Lao động
Ngày tháng 12/08/2015
Văn bản 9923 /BGTVT-CQLXD
Nội dung trả lời

Bộ Giao thông vận tảỉ yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long tiến hành kiểm tra ngay và có giải pháp quyết liệt yêu cầu các đơn vị Tư vấn giám sát và nhà thầu tổ chức triển khai thi công theo đúng qui định, đảm bảo an toàn giao thông và các điều kỉện sinh hoạt của các hộ dân hai bên tuyến. Cụ thể : Triển khai thi công gọn, dứt điểm từng đoạn, nghiêm cấm thi công nền, mặt đường đồng thời cả hai bên trên một đoạn tuyến; Phải thường xuyên tưới nước chống bụi; Có giải pháp đảm bảo an toàn cho việc đi lại của các hộ dân hai bên đường... Đồng thời kiên quyết xử lý đối với nhà thầu vi phạm.
Kêt quả thực hiện gửi văn bản trả Ici báo Người lao động và báo cáo Bộ GTVT trước ngay 15/8/2014 (qua Cục Quản lý XD & CL CTGT).