Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Cục QLXD & CL CTGT
Thứ ba, ngày 23/01/2018 

Đồng chí Lê Kim Thành, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng đọc Báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Cục QLXD & CL CTGT
Đồng chí Lê Quyết Tiến, Bí thư chi bộ Pháp chế - Đấu thầu đọc tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Đảng bộ Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo Hội nghị và quán triệt Nghị quyết TW 6, khóa XII của Đảng
Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng khối cơ quan TW" cho đồng chí Trần Xuân Sanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT

 

Tin liên quan