Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Hội nghị cán bộ công chức Cục QLXD & CL CTGT
Thứ tư, ngày 24/01/2018Đồng chí Cục trưởng Lê Kim Thành đọc Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Cục QLXD & CL CTGT 
Đồng chí Hoàng Xuân Thắng, Phó phòng công trình Đường bộ 1 đọc tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tuấn Dinh, Trưởng phòng công trình Đường bộ 2 đọc tham luận tại Hội nghị
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị CBCC Cục QLXD & CL CTGT
Cục trưởng Lê Kim Thành và Phó Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Tuấn Dinh ký kết giao ước thi đua
Cục trưởng Lê Kim Thành và Phó Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Tuấn Dinh ký kết giao ước thi đua
Cục trưởng Lê Kim Thành chúc mừng Ban thanh tra nhân dân được Hội nghị tín nhiệm bầu chọn

 

Tin liên quan