Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

12 dự án giao thông dự kiến khởi công nửa cuối năm 2023
Báo giao thông

15:55:00 10/08/2023

TCQM - Năm 2023, có 12 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến sẽ tiếp tục khởi công.