Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Trình thẩm định thiết kế kỹ thuật hơn 420 km cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2
Báo giao thông

09:55:00 25/10/2022

TCQM - Tính đến nay, các ban QLDA đã trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật hơn 420 km dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.