Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thâu đêm thẩm định thiết kế, đẩy tiến độ cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2
Báo giao thông

14:30:00 09/11/2022

TCQM - Cục Quản lý đầu tư xây dựng đang chạy nước rút chiến dịch lớn thứ hai của dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 - thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán của 12 dự án thành phần.