Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Huy động gần 600 mũi thi công trên đại công trường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2
Báo giao thông

08:05:00 02/10/2023

TCQM - Gần 600 mũi thi công với hàng nghìn máy móc, nhân lực đã được các nhà thầu huy động để tăng tốc tiến độ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.