Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

3 dự án ODA giao thông lớn chậm giải ngân
Báo giao thông

08:35:00 26/12/2022

TCQM - Tính đến ngày 23/12, có 3 dự án ODA giao thông vẫn chậm tiến độ giải ngân…