Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Hai dự án ODA giao thông lớn chậm giải ngân
Báo giao thông

09:20:00 28/11/2022

TCQM - Tiến độ thi công và lựa chọn nhà thầu chậm khiến dự án ODA chưa đáp ứng được kế hoạch giải ngân theo yêu cầu của Bộ GTVT.