Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đầu tư hơn 3.650 tỷ đồng nâng cấp tuyến QL19
Báo giao thông

16:40:00 24/04/2020

TCQM - Dự kiến trong tháng 6/2020, dự án sẽ tiến hành đấu thầu nhà thầu xây lắp để khởi công xây dựng vào cuối Quý 4/2020.