Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Rốt ráo hoàn thiện thủ tục khai thác mỏ vật liệu thi công cao tốc Bắc - Nam
Báo giao thông

08:05:00 27/09/2023

TCQM - Thủ tục xin cấp phép và giao mỏ vật liệu đặc thù phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đang được các bên liên quan tích cực thực hiện.