Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Nghị quyết Đại hội các cấp và chương trình hành động của Đảng bộ Cục QLXD
Báo giao thông

14:18:00 02/07/2021

TCQM - Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Cục, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ Bộ GTVT, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; kết quả triển khai chương trình hành động của Đảng bộ Cục QLXD