Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT điều chỉnh nội dung Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021
Báo giao thông

19:45:00 07/01/2022

TCQM - Ngày 7/1/2022, Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT vừa có Quyết định số 03/QĐ-CQLXD điều chỉnh nội dung Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 tại Quyết định số 171/QĐ-CQLXD ngày 31/12/2021.