Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

120 nhà thầu mua hồ sơ 3 cao tốc Bắc - Nam đầu tư bằng vốn ngân sách
Báo giao thông

08:20:00 17/08/2020

TCQM - Dự án có số lượng nhà thầu tham gia nhiều nhất là Mai Sơn - QL45 với 43 nhà thầu đã mua 113 bộ hồ sơ mời thầu...