Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Đua tiến độ giải ngân vốn giao thông từ đầu năm
Báo giao thông

07:20:00 29/02/2024

TCQM - Loạt dự án giao thông lớn đang bước vào chặng đua giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm để đảm bảo thời gian về đích.