Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tháng 7/2022, khởi công 6 gói thầu kết nối giao thông miền núi phía Bắc
Báo giao thông

10:15:00 04/07/2022

TCQM - Dự kiến, 6 gói thầu thuộc dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc sẽ tiếp tục được khởi công trong tháng 7/2022.