Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Công đoàn Cục Quản lý đầu tư xây dựng đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
Báo giao thông

10:00:00 31/05/2023

TCQM - Ngày 30/5, Công đoàn Cục Quản lý đầu tư xây dựng đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham gia của 77 đoàn viên công đoàn Cục Quản lý đầu tư xây dựng.