Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tác phẩm dự thi vòng Chung khảo cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành GTVT"
Báo giao thông

10:04:00 18/06/2019

TCQM - Tác phẩm của Công đoàn Cục QLXD & CL CTGT dự thi vòng Chung khảo cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành GTVT" do Công đoàn Ngành GTVT tổ chức