Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Sớm nghiên cứu đầu tư mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hoà Liên
Báo giao thông

08:05:00 25/09/2023

TCQM - Bộ GTVT yêu cầu đơn vị quản lý dự án phối hợp hoàn thiện trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng tuyến La Sơn - Hoà Liên.
Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo
Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung chỉ đạo Kết quả thực hiện
49/TB-BGTVT 21/01/2015 Kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp rà soát các văn bản QPPL và văn bản điều hành liên quan đến TKCS,... Bộ GTVT đã có văn bản số 3032/BGTVT-CQLXD ngày 13/3/2015 lấy ý kiến Bộ...
155/TB-BGTVT 05/03/2015 - Đối với dự án ĐTXD công trình cải tạo, nâng cấp QL 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang: Yêu cầu Cục QLXD&CL CTGT thường... - Cục QLXD đã thường xuyên kiểm tra hiện trường và đôn đốc Nhà đầu...
19/TB-BGTVT 07/01/2015 Cuộc họp rà soát hạng mục xây dựng nút giao khác mức giữa QL1 (Km468+450) và đoạn nối QL8B cũ - Dự án... Cục đã có báo cáo Bộ trưởng chủ trì cuộc họp vào...
724/TB-BGTVT 18/07/2014 Thông báo kết luận Bộ trưởng họp về CCHC và TTHC; Các VBQPPL cần bổ sung các tháng cuối năm 2014: Tổng cục ĐBVN... Cục đã xây dựng và được Bộ GTVT phê duyệt Đề án hoàn thiện...
10/TB-BGTVT 08/01/2015 Thông báo kết luận Bộ trưởng tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào... - Cục đã có văn bản số 98/CQLXD-HHHKĐT ngày 12/01/2015 báo cáo...
1147/TB-BGTVT 11/11/2014 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại buổi kiểm tra hiện trường dự án cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân - Nội... Cục đã tham mưu trình Bộ phê duyệt toàn bộ hồ sơ TKKT của hạng mục cầu...
40/TB-CQLXD 28/07/2015 Kết luận cuộc họp giao ban tuần kiểm điểm tiến độ dự án Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà...
35/TB-CQLXD 16/06/2015 Kết luận tại cuộc họp triển khai công tác kiểm tra thủ tục đầu tư, rà soát dự toán xây lắp các dự án...
30/TB-BGTVT 15/05/2015 Kết luận tại cuộc họp giải quyết vướng mắc các vấn đề kỹ thuật khu Depot - Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh...
675/TB-BGTVT 03/08/2015 Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp triển khai sửa chữa hằn lún vệt bánh xe gói thầu số 11 - Dự án sửa chữa,... Cục đã tham mưu Bộ GTVT có Văn bản số 10106/BGTVT-CQLXD ngày 03/8/2015...