Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tiếp tục bố trí vốn đầu tư QL49B qua Thừa Thiên - Huế
Thứ hai, ngày 16/03/2020Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL49B đoạn Thuận An - Tư Hiền - QL1A có tổng mức đầu tư gần 762 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước...

Một đoạn tuyến QL49B qua Thừa Thiên - Huế

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc bố trí vốn nâng cấp tuyến QL49B qua địa bàn.

Theo Bộ GTVT, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL49B đoạn Thuận An - Tư Hiền - QL1A do Sở GTVT Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư, được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 3114 ngày 29/10/2010 với tổng mức đầu tư gần 762 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Dự án đã triển khai thi công trước đoạn từ Km73+500 - Km92+163,55 và đã cơ bản hoàn thành. Để triển khai tiếp đoạn còn lại cần bố trí thêm khoảng 30 tỷ đồng, Bộ GTVT đã tổng hợp nhu cầu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong danh mục các dự án sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, nhưng do nguồn vốn được bố trí cho Bộ GTVT rất hạn hẹp nên dự án chưa được đưa vào danh mục các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung.

“Trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, căn cứ nhu cầu vận tải và điều kiện nguồn lực, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để tổng hợp nhu cầu đầu tư hoàn thành dự án chuyển tiếp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo”, Bộ GTVT thông tin.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan