Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Thúc tiến độ bỏ Trạm thu phí Đại Xuyên từ 1/1/2017
Thứ tư, ngày 21/12/2016Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu đẩy nhanh các công việc để đảm bảo dừng thu phí tại Trạm thu phí Đại Xuyên...

 

Trạm thu phí Đại Xuyên - Ảnh: Tạ Tôn

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản yêu cầu Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ (Công ty BOT), Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty CP Phần mềm tự động hóa điều khiển (CadPro) đẩy nhanh hoàn thiện các công việc để đảm bảo dừng thu phí tại Trạm thu phí Đại Xuyên vào ngày 1/1/2017.

Để triển khai phương án dừng thu phí tại Trạm thu phí Đại Xuyên kể từ ngày 25/12/2016, đảm bảo chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/1/2017, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các đơn vị nêu trên phối hợp hoàn thiện các thủ tục để triển khai phương án dừng thu phí tại Trạm thu phí Đại Xuyên từ 18h (ca 3) ngày 25/12/2016. Các đơn vị cử người thường trực tại Trạm thu phí Đại Xuyên để xử lý các sự cố phát sinh trong thời gian vận hành thử nghiệm từ ngày 25/12/2016 đến ngày 1/1/2017.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan