Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thủ tướng yêu cầu giám sát chặt chất lượng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Thứ bảy, ngày 18/04/2020Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT cùng với UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ chất lượng thi công dự án.

Thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 3033 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đầu tư dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo đó, qua báo cáo của Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang liên quan đến chất lượng thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GTVT cùng với UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ chất lượng thi công dự án theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm tương tự như thời gian vừa qua.

Trước đó, Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cũng đã có thông tin đến các cơ quan báo chí về chất lượng nguồn vật liệu tại gói thầu XL10, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cụ thể, ngày 13/3/2020, tư vấn giám sát dự án đã kiểm tra và từ chối, buộc hủy bỏ 1 sà lan cấp phối đá dăm (CPĐD) loại 1 do không đảm bảo chất lượng. Đối với việc tập kết CPĐD của gói thầu XL10, nguồn vật liệu 310m3 CPĐD loại 1 được lấy từ mỏ Thạnh Phú 2.

Phương pháp sản xuất CPĐD loại 1 được nhà cung cấp là Công ty Khánh Cường thực hiện mua các loại đá kích cỡ khác nhau để đảo trộn thành CPĐD loại 1, thay vì đặt hàng cho mỏ Thạnh Phú 2 sản xuất.

Sau đó, Ban điều hành Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã đình chỉ vai trò cung cấp vật liệu cho dự án đối với Công ty Khánh Cường, cảnh cáo Ban điều hành gói thầu XL-10, TVGS trưởng, thay thế giám sát viên do chưa tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng dự án, tạm đình chỉ toàn bộ công việc nhập vật liệu CPĐD loại 1 cho dự án đối với mỏ Thạnh Phú 2 cho đến khi chứng minh được dây chuyền, công nghệ sản xuất.

“Đối với 310 m3 CPĐD đã tập kết về công trường dùng để gia tải chưa đưa vào sử dụng trong thành phần cấp phối, sẽ được loại bỏ khi kiểm tra không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Mặt khác, Ban điều hành dự án cũng đã yêu cầu TVGS ban hành hướng dẫn chi tiết công tác tập kết vật tư, vật liệu về công trường đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án”, đại diện Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết.

Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 51,1km, tổng vốn đầu tư 12.668 tỷ đồng. Đến đầu tháng 3/2020, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành cơ bản, đã bàn giao 51/51 km. Công tác thi công đạt 35% (sản lượng 2.280 tỷ đồng). Nhà thầu phấn đấu đến tháng 12/2020 sẽ thông tuyến cho xe dưới 16 chỗ.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan