Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thủ tướng giao nghiên cứu cơ chế dùng vốn địa phương đầu tư quốc lộ
Thứ năm, ngày 10/09/2020Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ nghiên cứu sửa đổi quy định sử dụng vốn ngân sách địa phương để đầu tư đường quốc lộ.

Do vướng Luật ngân sách, nhiều địa phương muốn dùng vốn của địa phương mình đầu tư cho đường quốc lộ chạy qua địa bàn nhưng không thực hiện được - Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ GTVT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ sử dụng ngân sách địa phương đầu tư đường quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, thành phố.

Văn bản nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sử dụng ngân sách địa phương đầu tư đường quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ GTVT, Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi một số quy định pháp lý có liên quan đến quản lý, điều hành ngân sách nhà nước để bảo đảm sự chủ động trong quản lý, điều hành ngân sách của Chính phủ, trong đó có Luật ngân sách nhà nước.

Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu việc điều chỉnh quy hoạch từ đường quốc lộ thành đường tỉnh lộ đối với những đoạn tuyến đường quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để các địa phương sử dụng ngân sách địa phương đầu tư nếu thấy thực sự cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đối với việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Bộ GTVT về địa phương quản lý để các địa phương sử dụng ngân sách địa phương đầu tư, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ GTVT và các địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tài chính xem xét đề xuất nguồn vốn bố trí cho Bộ GTVT, trong đó có nguồn cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau ngày 30/9/2020 theo Nghị quyết số 84/2020 của Chính phủ, để đầu tư, nâng cấp một số đoạn tuyến quốc lộ cấp bách đi qua địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

"Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát các đoạn, tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, thành phố cần được ưu tiên đầu tư, nâng cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định", Thủ tướng chỉ đạo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, theo quy định của Luật ngân sách, các tỉnh thành phố chỉ được dùng vốn ngân sách đầu tư cho những tuyến đường địa phương quản lý, không được dùng để đầu tư các tuyến đường trung ương quản lý. Thực tế thời gian qua, nhiều tuyến quốc lộ, đơn cử như tuyến QL31 qua tỉnh Bắc Giang xuống cấp, địa phương đề xuất dùng vốn để sửa chữa nhưng do vướng Luật ngân sách nên không thực hiện được.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan