Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm ngành giao thông
Thứ năm, ngày 24/02/2022Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá Bộ GTVT đã triển khai thực hiện các dự án đạt kết quả bước đầu

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành 99% mặt bằng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.
Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá Bộ GTVT, nhất là các cấp chính quyền địa phương, các Bộ, cơ quan liên quan, các nhà đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn đã phối hợp triển khai thực hiện các dự án đạt kết quả bước đầu.

Trong đó, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành 99% mặt bằng (hầu hết các địa phương đã tập trung làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, từng bước ổn định đời sống người dân tại nơi ở mới), các dự án thành phần được triển khai tương đối đồng bộ (toàn bộ 11 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được khởi công xây dựng).

Theo báo cáo của Bộ GTVT khối lượng xây lắp đạt khoảng 27,2% toàn tuyến, trong đó đoạn Cao Bồ - Mai Sơn giao cho tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư đã hoàn thành), công tác rà soát và bố trí nguồn nguyên, vật liệu phục vụ các dự án từng bước cải thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án, nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 và Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021.

Khắc phục ngay tình trạng chia nhỏ gói thầu

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT và các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan tập trung vào một số nhiệm vụ.

Cụ thể, đối với các dự án hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, Bộ trưởng GTVT chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng về tiến độ, chất lượng các dự án cũng như công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các dự án trọng điểm ngành GTVT.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức lại giải pháp thi công, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành dự án tối thiểu 3 tháng so với kế hoạch (không để chậm tiến độ), bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tuyệt đối an toàn.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình, dự án ngành GTVT, gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao trình độ cán bộ và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với UBND các địa phương làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, bảo đảm tính khả thi cao, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh trong quá trình triển khai dự án.

Khắc phục ngay tình trạng chia nhỏ gói thầu với quá nhiều nhà thầu tham gia nhằm thu hút được nhà thầu, nhà đầu tư lớn, có nhiều năng lực kinh nghiệm thi công theo đúng quy định của pháp luật nhằm khai thác thế mạnh của doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư xây dựng công trình giao thông; tránh manh mún, chia cắt nhỏ lẻ; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong đầu tư xây dựng công trình, gây thất thoát tài sản nhà nước. Cần thực hiện ngay công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trước, trong và sau khi triển khai thực hiện dự án.

Phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường điều tra, đánh giá tiềm năng, nghiên cứu khả năng sử dụng nguồn cát biển làm vật liệu xây dựng cho các dự án (nếu bảo đảm chất lượng, an toàn về môi trường).
Huy động nhân lực, vật lực để thực hiện giai đoạn 1 sân bay Long Thành

Phối cảnh sân bay Long Thành

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Chủ tịch, Tổng giám đốc ACV, VATM chịu trách nhiệm huy động nhân lực, vật lực, các giải pháp đồng bộ để thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1 của Dự án Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành đưa vào vận hành, khai thác vào năm 2025 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

Về triển khai các Dự án cụ thể, trong đó, với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai, trực tiếp là Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm bàn giao phần diện tích 1.810 ha trong tháng 2/2022; bàn giao mặt bằng của toàn bộ dự án chậm nhất trong tháng 9/2022; bàn giao ngay các phần đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với việc xây dựng các khu tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo các dự án tái định cư phải bảo đảm cuộc sống người dân ổn định, bằng hoặc hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước, người dân phải được hưởng lợi từ thành quả của dự án đem lại.

Bộ Giao thông vận tải (Cảng vụ Hàng không Miền Nam) phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục nhận bàn giao mặt bằng các phần diện tích còn lại để bàn giao cho các chủ đầu tư, kịp tiến độ tổ chức thi công.

Với dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai và các chủ đầu tư khẩn trương xây dựng tiến độ và kế hoạch triển khai xây dựng 4 dự án thành phần, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan