Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Thay thế, bổ sung hệ thống ATGT, rãnh dọc thuộc gói thầu số 21, 22, Dự án mở rộng QL1, Quảng Trị
Thứ năm, ngày 17/11/2016Bộ GTVT chấp thuận thay thế, bổ sung hệ thống an toàn giao thông, rãnh dọc thuộc gói thầu số 21, 22, Dự án mở rộng QL1, tỉnh Quảng Trị, vốn TPCP.    

Dự án mở rộng QL1 qua Quảng Trị sử dụng nguồn vốn TPCP (ảnh minh họa) 

Bộ GTVT chấp thuận về chủ trương cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc thuộc gói thầu số 21, 22, Dự án mở rộng QL1 đoạn Km717+100 - Km741+170; Km769+800 - Km770+680 và Km771+200 - Km791A+500, tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, gói thầu số 21, bổ sung khoảng 100md rãnh thoát nước dọc từ Km729+910 - Km730+010 phía trái tuyến, khẩu độ BxH=0,8x0,8m để thay thế rãnh dọc cũ đã bị hư hỏng, đảm bảo thoát nước lòng đường, vỉa hè, tăng cường ổn định kết cấu công trình.

Gói thầu số 22, thay thế, bổ sung hệ thống an toàn giao thông gồm cọc tiêu, biển báo, cột Km, cột thủy chí, … trên dọc tuyến qua khu di tích Hiền Lương và thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị theo đúng yêu cầu quy định QCVN 41:2016 do hệ thống an toàn giao thông cũ trong quá trình khai thác đã bị xuống cấp, hư hỏng, không phù hợp theo tiêu chuẩn mới.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công trình và hoàn thành Dự án trước ngày 31/12/2016, Bộ GTVT giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Ban QLDA 6 thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC hạng mục bổ sung nêu trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung được ủy quyền.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Ban QLDA 6 chỉ đạo Tư vấn thiết kế cập nhật khối lượng, lập hồ sơ dự toán bổ sung, trình duyệt Bộ GTVT xem xét, phê duyệt theo quy định.

Phòng tổng hợp

Tin liên quan