Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tháng 3 giải ngân 7.800 tỷ, tập trung ở những dự án giao thông lớn nào?
Thứ ba, ngày 07/03/2023Dự kiến, Bộ GTVT sẽ giải ngân thêm 7.800 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các dự án trong tháng 3/2023.

Khối lượng giải ngân trong tháng 3/2023 sẽ tiếp tục tập trung vào dự án cao tốc Bắc Nam - Ảnh minh họa.

Đại diện Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ KH-ĐT, Bộ GTVT) cho biết, theo kế hoạch các chủ đầu tư, ban QLDA đăng ký, tháng 3/2023, khối lượng giải ngân của Bộ GTVT ước khoảng 7.800 tỷ đồng.
Trong đó, có 3 ban QLDA đăng ký kế hoạch giải ngân lớn gồm: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh là 1.142 tỷ đồng, Ban QLDA 7 là 1.548 tỷ đồng và Ban QLDA 85 là 1.862 tỷ đồng.

“Giá trị giải ngân trong tháng 3 tiếp tục tập trung tại các dự án cao tốc Bắc Nam, gồm: khối lượng thi công tại giai đoạn 1 và khối lượng tạm ứng 7 gói thầu dự án giai đoạn 2 (Ban QLDA 85 có 3 gói thầu; Ban QLDA 2 có 1 gói thầu; Ban QLDA6 có 1 gói thầu; Ban QLDA7 có 1 gói thầu; Ban QLDA Mỹ Thuận có 1 gói thầu)”, Vụ KH-ĐT thông tin.

Trước đó, theo báo cáo, tính đến ngày 28/2/2023, Bộ GTVT giải ngân được 10.737 tỷ đồng (đạt 104% kế hoạch giải ngân tháng) và đạt 11,4% kế hoạch năm.

Giá trị giải ngân 2 tháng đầu năm chủ yếu tập trung tại các dự án cao tốc Bắc - Nam với giá trị 8.816 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 82% giá trị đã giải ngân của cả Bộ GTVT).

Cụ thể, các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, giải ngân 1.174/17.889 tỷ đồng đạt 6,6% kế hoạch năm.

Các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, giải ngân 7.641/45.266 tỷ đồng, đạt 16,9% kế hoạch năm.

Ngoài ra, các dự án trọng điểm, cấp bách, giải ngân 60/2.259 tỷ đồng, đạt 2,7% kế hoạch năm; Các dự án ODA, giải ngân 223/7.783 tỷ đồng, đạt 2,9% kế hoạch năm. Các dự án trong nước khác giải ngân 1.637/20.976 tỷ đồng, đạt 7,8% kế hoạch năm.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan