Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tháng 12/2016, công bố và đưa tuyến luồng sông Hậu vào khai thác chạy tàu đại trà
Thứ ba, ngày 20/12/2016Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương phối hợp cùng Ban QLDA Hàng hải tổ chức tiếp nhận công trình, công bố và đưa tuyến luồng vào khai thác chạy tàu đại trà trong tháng 12/2016.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án Hàng hải và các đơn vị liên quan, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và phục vụ công tác kiểm toán, thanh quyết toán Dự án ĐTXD công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương phối hợp cùng Ban QLDA Hàng hải tổ chức tiếp nhận công trình, công bố và đưa tuyến luồng vào khai thác chạy tàu đại trà trong tháng 12/2016.
 
Đồng thời chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ xây dựng phương án chạy tàu phù hợp với thiết kế và điều kiện tự nhiên của tuyến luồng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác trên cơ sở khống chế tốc độ chạy tàu để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân hai bên tuyến luồng.

Phối hợp cùng Ban QLDA Hàng hải làm việc và giải trình với Đoàn Kiểm toán Nhà nước về các nội dung liên quan trong thời gian Cục Hàng hải Việt Nam quản lý, thực hiện dự án.

Khẩn trương rà soát, tính toán lại khối lượng công việc đã thực hiện của Tư vấn Portcoast theo từng giai đoạn đối với các gói thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát của dự án, tổ chức làm việc để xử lý dứt điểm các nội dung vướng mắc, tồn tại và quyết toán các gói thầu này theo đúng quy định.

Tổ chức kiểm tra, rà soát khối lượng thảm đá kè bảo vệ bờ Gói thầu số 6A  (bao gồm cả phần khối lượng đã thi công và phần khối lượng phải thi công) của gói thầu theo tiến độ hợp đồng từ khi khởi công đến thời điểm bị dừng giãn làm cơ sở thanh, quyết toán gói thầu.

Bên cạnh đó, Bộ đề nghị Sở GTVT Trà Vinh báo cáo UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị kiên quyết xử lý các vướng mắc về công tác GPMB của dự án (hộ Bà Ngô Thị Út tại ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, 04 hộ dân chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng tại đường kết nối từ TL913 đến đê biển Hải Thành Hòa), tuyên truyền yêu cầu người dân không thả đăng đáy, thả lưới đánh bắt cá trên tuyến luồng, không neo đậu tàu thuyền trên các khu vực kè bảo vệ bờ của kênh Tắt, trong đó đặc biệt là các tàu cá neo đậu tại xã Dân Thành, TX Duyên Hải. 
Sớm hoàn thiện báo cáo rà soát về hiện trạng giao thông, các khó khăn của 4 xã đảo thuộc huyện Duyên Hải mới bị chia cắt bởi tuyến luồng của dự án, báo cáo UBND tỉnh Trà Vinh làm cơ sở báo cáo Chính phủ xin đầu tư, hỗ trợ. Căn cứ kết luận của Thanh tra Tỉnh, tổ chức rà soát các hồ sơ pháp lý đối với Tiểu dự án bồi thường, GPMB của dự án, tham mưu cho UBND tỉnh để hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định (Ban QLDA Hàng hải phối hợp trong quá trình thực hiện).

Bộ yêu cầu Ban QLDA Hàng hải phối hợp với Vụ KHĐT khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo tổng kết quá trình thi công giai đoạn 1 và đề xuất phương án thực hiện tiếp theo bằng nguồn vốn dư của dự án để báo cáo Quốc hội, Chính phủ xin triển khai tiếp giai đoạn 2; Phối hợp với các cơ quan, ban ngành tỉnh Trà Vinh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục Tiểu dự án bồi thường, GPMB đảm bảo đủ điều kiện để quyết toán, kết thúc dự án theo quy định.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Ban khẩn trương phối hợp với Cục QLXD&CLCTGT hoàn thiện đề cương, sớm triển khai Gói thầu số 15 (Tư vấn theo dõi đánh giá ổn định kè bảo vệ bờ, đê chắn sóng, ổn định luồng tàu và hiệu quả đầu tư giao đoạn 1); đôn đốc các nhà thầu, TVGS đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục bổ sung của dự án; Chuẩn bị đầy đủ các báo cáo phục vụ đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ GTVT làm việc với tỉnh Trà Vinh; Rà soát, tổng hợp báo cáo Bộ GTVT về chi phí phát sinh khối lượng bồi lắng của Gói thầu số 10B.

Phòng Công trình hàng hải - đường thủy nội địa

Tin liên quan