Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tận dụng cọc BTCT tại dự án BOT QL38 đoạn Yên Lệnh Vực Vòng cho hạng mục xây dựng nút giao khác mức giữa QL1 với QL48B và đoạn QL48B
Thứ tư, ngày 30/11/2016Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương tận dụng cọc BTCT tại dự án BOT QL38 đoạn Yên Lệnh Vực Vòng cho hạng mục xây dựng nút giao khác mức giữa Quốc lộ 1 với QL48B và đoạn QL48B nối từ nút giao đến cảng Lạch Quèn.    
    

Thi công đường trên tuyến 48B Lạch Quèn. Ảnh minh họa

Để tránh lãng phí, giảm bớt khó khăn cho Nhà thầu thi công, Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương tận dụng các cọc BTCT 35x35cm không sử dụng do thay đổi, điều chỉnh thiết kế trạm thu phí ở dự án BOT Yên Lệnh - Vực Vòng cho hạng mục xây dựng nút giao khác mức giữa Quốc lộ 1 với QL.48B và đoạn QL48B nối từ nút giao đến cảng Lạch Quèn thuộc dự án BOT Nghi Sơn - Cầu Giát như đề xuất của Liên danh Cienco 4 - Tổng công ty 319 trên nguyên tắc giá thành cọc BTCT tận dụng vận chuyển về không vượt giá thành cọc BTCT sử dụng cho công trình cầu vượt QL48B.

Hiện nay, phương án thiết kế điều chỉnh trạm thu phí Yên Lệnh đang được Nhà đầu tư dự án BOT QL38 làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên để được thống nhất. Vì vậy, việc điều chuyển, tận dụng cọc BTCT nêu trên chỉ được thực hiện sau khi UBND tỉnh Hưng Yên có ý kiến thống nhất phương án thiết kế điều chỉnh trạm thu phí Yên Lệnh.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận các cấu kiện cọc BTCT theo quy định, đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan